Zdjęcia z kościoła M.B. z Lourdes,
 gdzie znajduje się grób Sługi Bożego Mateusza Talbota.
 

Zdjęcia K.Owczarz (16.07.2017r.)

Nawa boczna

Krzyż przy którym modlił się Mateusz Talbot

Pierwszy nagrobek

Święty Józef

Święty Franciszek
 

Część łańcucha, którym Mateusz Talbot opasał się dla umartwienia, znaleziony na jego osobie w chwili śmierci i jego prywatny krucyfiks

"Przede wszystkim muszę wziąć pod uwagę interes duszy"
Czcigodny Sługa Boży Mateusz Talbot